Уважени студенти добро дошли на веб-сајт

ТЕОРИЈЕ ЈАВНОГ МНЕЊА


           


           Овде се налазе све информације о предмету Теорије јавног мнења:

           * обавештења - литература, предиспитне обавезе и испит, начин оцењивања, програм наставе и                   вежби, термини колоквијума и испита; 

           * материјали за припрему колоквијума и испита;

           * резултати колоквијума;
             
           * збирни резултати предиспитних обавеза;

           * резултати испита.


    Наставник: 

проф. др Мирко Милетић 

 

 


Make a free website with Yola